This Job Vacancy has Expired!

Księgowy ds. Funduszy

Posted on Mar 15, 2019 by State Street UK

Not Specified Poland
Accountancy
13 Mar 2019
Annual Salary
Full-Time
Job Description Job Description
Księgowy ds. Funduszy, Associate 1

Cel stanowiska:

Księgowy ds. Funduszy jest odpowiedzialny za przeliczanie wartości aktywów netto poprzez codzienne księgowanie procesów tak, aby wycena funduszy została przygotowana na czas, zgodnie z procedurami. Księgowy ds. Funduszy jest głównym punktem kontaktu dla wszystkich osób wspierających księgowanie funduszy oraz osobą odpowiedzialną za analizę otrzymanych informacji; pracownik ten jest odpowiedzialny za bieżącą kontrolę wszelkich rozbieżności i ich rozwiązanie w profesjonalny sposób.

Obowiązki :

Umiejętności Techniczne
 • Wycena wartości aktywów netto funduszu Przeprowadzenie kalkulacji wartości aktywów nettow określonym czasie z zachowaniem wymaganej dokładności
 • Rozpatrzenie wpływu poszczególnych elementów funduszu na wartość funduszu
 • Dokonanie rozliczenia- strona księgowa
 • Porównanie i potwierdzenie wartości kont księgi główneji ksiąg pomocniczych z bilansem, badanie odchyleń
 • Weryfikacja pozycji według listy z zachowaniem procedur wymaganych przez klienta i SSB
 • Terminowe dostarczenie wyników

Inne
 • Weryfikacja wyceny funduszy w razie potrzeby
 • Udział w projektach wewnątrz departamentu
 • Aktywny udział w treningu i rozwoju umiejętności innych członków grupy według wymagań
 • Aktywna postawa mająca na celu zmianę procesów i procedur z zachowaniem odpowiedniej dokumentacji

Pozostałe:

M unikacja
 • Rozwiązuje problemy wskazane przez starszych księgowych oraz kierownika informując w/w osoby o postępach
 • Utrzymywanie dobrych kontaktów z klientem wewnętrznym oraz współpracownikami

Organizacja
 • Utrzymuje swoje biurko w czystości, dba o archiwizację dokumentów

Szkolenia Rozwój Osobist
 • We współpracy ze Starszym Księgowym bądź Kierownikiem na początku każdego roku określa cele i dba o ich aktualizacj
 • Aktywnie uczestniczy w procesie oceny poprzez dokonanie własnej samooceny i proponowanie celów rozwojowyc
 • Jest odpowiedzialny za własny rozwój i szkolenie

Kryteria pracy
 • procedury wewnętrzne i regulaminy State Street Poland
 • przepisy FSA
 • standardy rachunkowości
 • We współpracy ze Starszym Księgowym bądź Kierownikiem na początku każdego roku określa cele i dba o ich aktualizację
 • Aktywnie uczestniczy w procesie oceny poprzez dokonanie własnej samooceny i proponowanie celów rozwojowych
 • Jest odpowiedzialny za własny rozwój i szkolenie
 • Kryteria pracy
 • procedury wewnętrzne i regulaminy State Street Poland
 • przepisy FSA
 • standardy rachunkowości

Wymagania:
 • Określone umiejętności
 • Doskonałe zdolności analityczne i numeryczne
 • Umiejętność pracy pod presją czasu
 • Dskonała umiejętność obsługi komputera, praktyczna znajomość Microsoft Excel i Word
 • Znajomość zasad księgowania funduszy będzie dodatkowym atutem
 • Dobra znajomość języka angielskiego
 • Podstawowe cele i wymagania dla stanowiska zdefiniowano w programie planowania rozwoju zawodowego i oceny rocznej (PPR System):
 • Pełna odpowiedzialność za powierzone zadania
 • Wysoka jakość i dokładność podejmowanych działań
 • Zorientowanie na dostarczanie wysokiej jakości usług
 • Wysoki poziom umiejętności interpersonalnych
 • Proaktywność i kreatywność w rozwiązywaniu problemów
 • Umiejętność współdziałania w zespole

We offer:
• Employee savings plan
• Premium life insurance package
• VIP medical package
• International operating environment
• Language classes
• Soft skills trainings
• Technical workshops
• Development sessions with a mentor
• Diversity of opportunities across a range of challenging and highly complex activities
• Technical or leadership career pathway

Reference: 671251860